SERWIS AGD Kraków

Mobilny serwis urządzeń dużego AGD m.in. pralek, piekarników, płyt elektrycznych, zmywarek

dlaczego warto z nami naprawiać...

Dojazd do domu

Napra­wiamy urzą­dze­nia na miej­scu, bez koniecz­no­ści przy­wo­że­nia ich do nas. Dojazd obej­muje cały Kra­ków oraz naj­bliż­sze oko­lice.

Sprawna naprawa

Nasi Experci są wypo­sa­żeni w sze­roką bazę czę­ści, co pozwala napra­wić Twoje urzą­dze­nie od ręki, przy pierwszym spotkaniu.

Gwarancja

Stosujemy części sprawdzonych producentów. W połączeniu z naszym doświadczeniem daje to, skuteczną naprawę, i długą bezawaryjność urządzenia.

Co mówią nasi klienci?

Bardzo polecam. Profesjonalizm, punktualność i rzetelność. Świetny kontakt, przypomnienienie sms o umówionym terminie, wstępna wycena usterki piekarnika. Usługa wykonana solidnie i fachowo.
Grażyna
źródło: google maps
5/5
Reali­za­cja zle­ce­nia odbyła się bar­dzo szybko i w naj­wyż­szym stan­dar­dzie. Pan ser­wi­sant jest bar­dzo uprzejmy i dzwoni kwa­drans przed pla­no­wa­nym przy­by­ciem. Sama naprawa zakoń­czona suk­ce­sem : ) a cena ade­kwatna do wyko­na­nej usługi. Bar­dzo pole­cam!
Joanna
źródło: google maps
5/5

KOMPLEKSOWA NAPRAWA

Napra­wiamy sprzęty naj­po­pu­lar­niej­szych marek takich jak: Amica, Whirl­pool, Sam­sung, Master­cook, Electrolux, Candy, Bosch, Inde­sit oraz wielu innych. Zaj­mu­jemy się także pro­fe­sjo­nal­nym podłą­cze­niem urzą­dzeń elek­trycz­nych (płyt grzew­czych oraz pie­kar­ni­ków).

M S
M S
21:29 19 Feb 21
Excellent!!! Very helpful staff, they can help you choose proper spare part, give short instruction how to fix it, and... very fast delivery. Perfecto???czytaj więcej
Zobacz wszystkie opinie
js_loader